ÿcr㰐޸ $(document).ready(function(){ $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip(); });

Den otevřených dveří / úterý 6. prosince / 12 - 18 hod

Bakaláři - elektronická žákovská knížkaSuplováníClassroom - online výuka

Uživatel

Přihlašte se svým školním účtem
ve tvaru username@zaci.gymkc.cz (učitelé username@gymkc.cz).
Přihlásit

Suplování

29. 11.28. 11.
Ztráty a nálezy

Novinky

Den otevřených dveří

Plánujete studovat střední školu a uvažujete o následném studiu školy vysoké? Potom je logickým řešením studovat na gymnáziu. A třeba zrovna na dobříšském Gymnáziu Karla Čapka.

Dobříšské gymnázium otevírá následující školní rok opět dvě třídy. Jak do primy osmiletého oboru, tak do 1. ročníku oboru čtyřletého přijme 30 žáků.

Studium osmiletého oboru navazuje na pátou třídu základní školy. Vzdělávání probíhá v obdobných předmětech jako na školách základních, důraz je ale kladen na větší porozumění jednotlivým vzdělávacím oblastem. Kromě povinné angličtiny vyučujeme od tercie další cizí jazyk. Výuka informatiky probíhá v rozšířeném rozsahu již od primy, což v budoucnu jistě ocení nejeden absolvent naší školy.  

Žáci z devátých tříd mohou studovat čtyřletý obor gymnázia, který je stejně jako obor osmiletý zakončen maturitní zkouškou. Výsledky maturitních zkoušek absolventů naší školy jsou v obou typech studia v celostátním srovnání dlouhodobě převážně nadprůměrné (ověřit si to můžete na https://vysledky.cermat.cz/data/) . 

Studium na gymnáziu je objektivně náročnější než na většině jiných typů středních škol. Skladba předmětů umožňuje žákům získat všeobecný přehled, ke specializaci pak dochází během posledních dvou ročníků, v nichž si žáci vybírají volitelné předměty - semináře a cvičení podle svých preferencí a záměrů dalšího studia či zaměstnání. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu jsou exkurze, sportovní a ekologické kurzy či pro zájemce výjezdy do zahraničí.

Pokud uvažujete o studiu na naší škole, rádi vás přivítáme v úterý 6. prosince 2022 na dni otevřených dveří. Budova školy bude pro návštěvníky otevřena od 12 do 18 hodin. V každou celou hodinu vás rádi seznámíme s organizací a průběhem gymnaziálního studia, zodpovíme vaše otázky a následně umožníme prohlídku školy včetně komentované návštěvy odborných učeben a laboratoří.

Přihlášky ke studiu naše škola přijímá od 1. února do 1. března 2023. Přihlášky vám připraví vaše stávající základní škola. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v dubnu a skládají se z matematiky a českého jazyka. Další informace naleznete na webu školy: www.gymkc.cz / Pro uchazeče.

Na stadion

Od pondělí 21. listopadu až do 21. prosice bude při hodinách tělesné výchovy probíhat výuka bruslení. 

Žáci jsou povinni mít toto vybavení: rukavice, čepice, převlečení vhodné na bruslení, doporučujeme i helmu (cyklistickou či lyžařskou). Bez tohoto vybavení nebudou vpuštěni na ledovou plochu. Žáci budou předem poučeni o bezpečnosti při bruslařském výcviku.

vyučující TEV

Kalendář

6.12.22
Den otevřených dveří » další info
12.12.22
Studentské prezidentské volby » další info
21.12.22
Francouzský den
22.12.22
Vánoční akademie
23.12.22-2.1.23
Vánoční prázdniny
15.-20.1.23
Lyžařský kurz Hinterstoder II

Kronika

Oblastní florbalové turnaje

24. 11.

Ve dnech 9. a 16.11.22 se v dobříšské sportovní hale uskutečnilo okrskové kolo ve florbale, kterého se zúčastnili i žáci nižšího gymnázia, a to v kategorii dívek i chlapců.  Děvčata primy a sekundy obsadila druhé místo, florbalistky tercie a kvarty skončily třetí. Radost nám udělali i chlapci obou kategorii, kteří se umístili shodně na třetí příčce.

Všem děkujeme za odvedený výkon.

Kabinet TEV


Výsledky voleb do Školské rady GYMKC

23. 11.

V úterý 22. listopadu 2022 proběhly volby do Školské rady (ŠR) Gymnázia Karla Čapka, Dobříš.

Za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky bylo oprávněno volit 346 osob. Voleb se zúčastnilo 169 voličů (48,8 % oprávněných osob) a dle volebního řádu odst. 13 jsou tyto volby platné. Pro zvolení kandidáta je nutné, aby tento kandidát získal nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů.
– Jitka Albrechtová, DiS. získala 156 hlasů (tj. 92,3 % odevzdaných hlasů) a byla zvolena do ŠR
– Mgr. Jitka Urbanová získala 155 hlasů (tj. 91,7 % odevzdaných hlasů) a byla zvolena do ŠR

Voleb zástupců z řad pedagogických pracovníků se zúčastnilo 30 voličů (79 % oprávněných osob) a i tyto volby jsou platné. Pravidla pro zvolení kandidáta jsou shodná jako v předchozím bodě.
– PhDr. Jan Bureš, Ph.D. získal 28 hlasů (tj. 93 % odevzdaných) a byl zvolena do ŠR
– Mgr. Monika Šrámková získala 30 hlasů (tj. 100 % odevzdaných) a byla zvolena do ŠR.

Zbývající 2 zástupce do ŠR jmenuje zřizovatel (Středočeský kraj). Ředitel školy svolá zasedání ŠR do 30 dnů.

Za přípravný výbor
Ivana Michalcová

Týden Akademie věd ČR

9. 11.

Dne 3. listopadu se v Ústavu organické chemie a biochemie zúčastnili chemičtí seminárníci vybraných přednášek při příležitosti Týdne Akademie věd.

Na vlastní oči bylo možno nahlédnout do přípravy léčiv světově rozšířených, závažných nemocí, jako je Alzheimerova choroba, obezita či rakovina. Příprava takových léčiv je velmi složitá, a může trvat i přes 10 let. Například lék na Alzheimerovu chorobu by měl nakonec vzniknout z “obyčejného” cholesterolu, který je běžně dostupný na trhu. Velmi zjednodušeně by pak molekuly tohoto léku měly v mozku zabraňovat hromadění bílkovin, které Alzheimerovu chorobu způsobují. Důležitou vlastností pro fungování tohoto léku je především semipermeabilita buněčné membrány, která si “vybere” zda do mozkové buňky léčivo vpustit, či ne.

Přečíst celý článek


Ekologický kurz sexty

19. 10.

 

V týdnu od 3. do 7. října se sexta společně s paní profesorkou Hlásnou a paní profesorkou Pergeltovou účastnila ekokurzu v ekologickém centru SEVER v Horním Maršově. Hned po příjezdu jsme se seznámili s lektory Jirkou, Miladou a pejskem Annie a zahráli si pár stmelovacích her.

Po dobu celého týdne jsme si mohli užívat bohatého programu, který obsahoval např. simulační hry, jež nám měly ukázat důležitost šetrného životního stylu a soužití člověka s přírodou. Velmi oblíbený byl i biomonitoring, při kterém jsme se ujistili o čistotě Lysečinského potoka a nedaleké tůňky. Na programu byl také středeční výlet na Sněžku. Všichni jsme se na horu úspěšně dostali i přes krutý vítr, který nás čekal na vrcholku.

Přečíst celý článek