Dokumenty a formuláře

Žádosti

Vyplňte příslušný formulář, vygenerujte žádost a vytiskněte. Podepsanou žádost odevzdejte třídnímu učiteli žáka:

Pokyny a paragrafy

Zásadní předpisy, kterými se řídí chod školy

Pracovní řády odborných učeben a pokyny k zajištění bezpečnosti

Další pokyny

Výuka

Výroční zprávu a další povinně zveřejňované informace naleznete v rubrice Informace.

Maturitní zkoušky

Termíny

Didaktické testy a písemné práce společné části:

  • Písemné práce ČJ: 8. dubna 2020
  • Písemné práce AJ: 30. dubna 2020
  • Didaktický test AJ: 4. května 2020
  • Didaktický test ČJ: 5. května 2020

Společné ústní zkoušky a profilové zkoušky:

  • Praktické zkoušky: 2. dubna 2020
  • Ústní zkoušky: 18. až 22. května 2020

Výběr knih z ČJL

Žák vybírá 20 literárních děl

  1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
  2. Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
  3. Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
  4. Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Další dokumenty k maturitní zkoušce