Žáci školy

Ve školním roce 2019/20 navštěvuje dobříšské gymnázium 343 žáků, z toho 230 v osmiletém studiu a 113 ve studiu čtyřletém (údaj k 1.9.2019).

Naplněnost školy 95,3 %
studenti

Školní rok 2019/20

Třída Počet žáků Třídní učitel Kód studia, vzdělávací program

Prima

31 Mgr. Monika Šrámková 7941K81, ŠVP Karlík

Sekunda

32 Mgr. Dana Řehoutová 7941K81, ŠVP Karlík

Tercie

32 Mgr. Drahomíra Pergeltová 7941K81, ŠVP Karlík

Kvarta

30 Mgr. Iva Čeledová 7941K81, ŠVP Karlík

1. ročník

30 Mgr. Miloš Čapek 7941K41, ŠVP Karlík

Kvinta

26 Mgr. Petr Švancar 7941K81, ŠVP Karlík

2. ročník

28 PhDr. Jan Veverka 7941K41, ŠVP Karlík

Sexta

29 Mgr. Šárka Musilová 7941K81, ŠVP Karlík

3. ročník

26 Mgr. Jana Sprengerová 7941K41, ŠVP Karlík

Septima

24 Mgr. Hana Králová 7941K81, ŠVP Karlík

4. ročník

30 Mgr. Jarmila Bendová 7941K41, ŠVP Karlík

Oktáva

27 Mgr. David Bílek 7941K81, ŠVP Karlík

Seznamy studentů

Seznam všech absolventů, kteří naši školu navštěvovali alespoň půl roku.
Vyhledej studenta (z databáze všech studentů)

-mee-